Eko-rating

Aby kształtować świadomość ekologiczną naszych klientów, publikujemy dane
dotyczące wpływu telefonów komórkowych na środowisko. Metodologia oceny ekologicznej
została opracowana przez Grupę Orange przy wsparciu
World Wide Fund for Nature (www.panda.org).

Wpływ telefonów komórkowych
na środowisko

W ramach systemu prezentowane są wskaźniki oceny wpływu
na środowisko naturalne telefonów komórkowych znajdujących
się w ofercie Orange Polska. Każdy terminal jest oceniany przy pomocy
trzech wskaźników, które mierzą jego wpływ na środowisko naturalne
w trakcie całego okresu użytkowania telefonu. Dzięki temu można
wybrać produkt nie tylko na podstawie jego cech funkcjonalnych
i specyfikacji technicznych, ale także dokonać zakupu telefonu
w sposób świadomy.

Wskaźniki pomiaru wpływu
na środowisko naturalne

Ocena ekologiczna terminali mobilnych jest sporządzona w skali od 1 do 5.
Im wyższa punktacja, tym mniej szkodliwy wpływ produktu na środowisko.

Poniższe 3 wskaźniki są składowymi ogólnej oceny nazwanej wpływem na środowisko.

Emisja CO2
 

Mierzy ilość gazów cieplarnianych
emitowanych podczas głównych
etapów życia telefonów

Ochrona bogactw
naturalnych

Mierzy ilość zasobów nieodnawialnych
lub metali szlachetnych
w składzie telefonu

Eko-odpowiedzialny
projekt

Wspiera inicjatywy zmniejszania
wpływu środowiskowego

Współczynnik SAR

Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego oznacza maksymalny poziom
fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy. Wszystkie urządzenia w ofercie
Orange Polska są bezpieczne dla zdrowia i posiadają informację o wartości współczynnika SAR, która zawsze
jest mniejsza od ustalonych limitów bezpieczeństwa (poniżej 2 W/kg).

Więcej

Sprawdź parametry telefonu

Wybierz producenta:

Wybierz model:

Alcatel/TCL IDOL 4

Wpływ na środowisko:

 • Emisja CO2

  -1,0 kg eq CO2 emitowanych w trakcie cyklu życia produktu
 • Ochrona zasobów naturalnych

 • Eko-odpowiedzialny projekt

  Ograniczenie niebezpiecznych substancji
 • Współczynnik SAR

  Dopuszczalny limit: 2 W/kg

  - W/kg